0
Zasiłek rodzinny - jak obliczyć dochód
aktualizacja: 02.10.2010, 04:00

Za miesiąc rozpocznie się nowy okres zasiłkowy. Żeby dostać rodzinne, trzeba mieć dochód nieprzekraczający 504 zł. Jak to wyliczyć?

Nowy okres zasiłkowy będzie trwał od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r. Od początku września przyjmowane są wnioski w tej sprawie. [srodtytul]Jaki dochód[/srodtytul] Prawo do zasiłku rodzinnego zależy od wysokości dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę (art. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0C0BF286F1165028F3207D182FCF369C?id=182545]ustawy o z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.[/link]). Po to, żeby dostać zasiłek rodzinny, trzeba wykazać, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty [b]504 zł[/b], a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - [b]583 zł[/b]. Jest jednak pewien margines dodatkowego dochodu ([b]68 zł[/b]) o czym piszemy niżej. Natomiast nie ma co liczyć na to, że limity te zmienią się w najbliższym czasie; nastąpi to dopiero od 1 listopada 2012 r. Dla tych, którzy chcą dostać świadczenia w okresie zasiłkowym od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r., ważny jest dochód z 2009 r. Jest on korygowany o dochody utracone i uzyskane (o tym niżej). [srodtytul]Jak go wyliczyć[/srodtytul] Art. 3 pkt 1 ustawy wymienia bardzo szczegółowo, co uwzględniamy w dochodzie. Zasadniczo są to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o: - koszty uzyskania przychodu, - należny podatek dochodowy od osób fizycznych, - składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz - składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę zdrowotną pomniejszającą dochód członka rodziny nie obliczamy na podstawie tego, co wynika z zeznania PIT za 2009 r., ale według [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=178004]rozporządzenia z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU z 2005 r. nr 105, poz. 881 ze zm.)[/link]. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszającą dochód członka rodziny, obliczmy według wzoru: [b]S = Sp (P-Sus)[/b] gdzie: S - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych, Sp - stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne, P - przychód wyrażony w złotych, Sus - składka na ubezpieczenia społeczne wyrażona w złotych. [srodtytul]Liczy się też uzyskany[/srodtytul] Na prawo do zasiłku rodzinnego wpływa również dochód uzyskany w 2010 r., jeżeli tylko do czasu ustalania prawa do świadczeń nie został z powrotem utracony. O co chodzi? Jeżeli jeden z członków rodziny w trakcie 2010 r. (np. w maju) podjął zatrudnienie i w momencie składania wniosku nadal pracuje, to zarobki, mimo że osiągane już w 2010 r., powiększą dochód jego rodziny (za 2009 r.). [ramka][b]Przykład[/b] Rodzina 4-osobowa miała w 2009 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 2 tys zł, czyli 500 zł w przeliczeniu na 1 osobę. W lipcu 2010 r. matka zakończyła urlop wychowawczy i wróciła do pracy. Jej wynagrodzenie wynosi 2 tys zł miesięcznie. W dniu składania wniosku dochód rodziny wynosi zatem 4 tys zł, czyli w przeliczeniu na 1 osobę 1000 zł. Tym samym rodzina nie ma prawa do zasiłku rodzinnego.[/ramka] Nie każdy dochód traktujemy jako uzyskany. Chodzi tu o uzyskanie dochodu spowodowane: - podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, - uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, - uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, - uzyskaniem emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, - rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. [srodtytul]Odlicza się utracony[/srodtytul] Jeżeli członek rodziny uzyskał w 2009 r. lub w 2010 r. dochód z jakiegoś źródła, a następnie stracił tę możliwość zarobkowania, wówczas od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. W takiej sytuacji liczymy przeciętny miesięczny utracony dochód i pomniejszamy o niego dochód rodziny osiągnięty w 2009 r. [ramka] [b]Przykład[/b] Ojciec pracował do lipca 2009 r. na podstawie umowy o pracę. Po utracie zatrudnienia do końca 2009 r. nie miał dochodów z żadnego źródła. Dopiero od 12 czerwca 2010 r. podjął zatrudnienie na umowę o pracę i w momencie składania wniosku o zasiłek rodzinny nadal pracuje. W tym przypadku dochód z 2009 r. jest dochodem utraconym i nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. Natomiast ustalając prawo do świadczeń rodzinnych urzędnik gminny weźmie pod uwagę wysokość wynagrodzenia za lipiec 2010 r., czyli z pierwszego pełnego miesiąca po uzyskaniu dochodu.[/ramka] Żeby dochód nie był brany pod uwagę przy ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, jego utrata musi być spowodowana: - uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, - utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, - utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, - utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, - utratą emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, - wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. [b]Uwaga:[/b] nie każdą utratę dochodu urzędnik gminny weźmie pod uwagę. Przykładowo, jeśli ktoś sprzedał w 2009 r. lub 2010 r. gospodarstwo rolne, to mimo że nie czerpie już z niego korzyści, dochody z tego tytułu za 2009 r. nadal będą brane pod uwagę. To samo dochody z alimentów na dzieci; fakt, że matka nie dostaje już alimentów, nie oznacza, że urzędnik nie weźmie pod uwagę alimentów uzyskanych w 2009 r. [srodtytul]Dodatkowy dochód[/srodtytul] Jest pewien margines dodatkowego dochodu, który nie powoduje utraty zasiłku. Otóż, [b]jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza 504 zł (gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 583 zł) o kwotę nie większą niż 68, to rodzina dostanie zasiłek rodzinny, pod warunkiem, że:[/b] - dostawała zasiłek w poprzednim okresie zasiłkowym i - w poprzednim okresie zasiłkowym nie korzystała z przekroczenia o 68 zł. Zasada jest bowiem taka, że jeżeli w jednym roku korzystamy z tego przekroczenia, to w następnym już nam nie wolno. W razie przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym, zasiłek rodzinny nie będzie już przysługiwał. [srodtytul]Wniosek i odwołanie[/srodtytul] Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składamy w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub - jeśli tam została przekazana realizacja świadczeń rodzinnych - do ośrodka pomocy społecznej. Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczeń lub odmowie jest zawsze wydawane w formie decyzji administracyjnej. Ten, kto się z nią nie zgadza, może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. [ramka][b]Czytaj też:[/b] [link=http://www.rp.pl/artykul/56660,543060-Jak-wyliczyc-dochod-w-rodzinie.html]Jak wyliczyć dochód w rodzinie[/link] [link=http://www.rp.pl/artykul/56660,543055-Czy-podejmujac-prace--trace-prawo-do-zasilku.html]Czy podejmując pracę, tracę prawo do zasiłku[/link] [link=http://www.rp.pl/artykul/56660,543084-Jak-wyliczyc-dochod-w-rodzinie-ryczaltowca.html]Jak wyliczyć dochód w rodzinie ryczałtowca[/link] [link=http://www.rp.pl/artykul/56660,543091-Jak-kwestionowac-to--co-wyliczyl-urzednik.html]Jak kwestionować to, co wyliczył urzędnik[/link][/ramka] [ramka][b]Zobacz [link=http://www.rp.pl/temat/56660.html]więcej o zasiłku rodzinnym i dodatkach do niego[/link][/b][/ramka]

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

ERROR: Macro newsletterBox is missing!

KOMENTARZE