"Przedsiębiorcy prowadzący działalność eksportową wybrali tych, którym zagraniczna ekspansja udaje się najlepiej"