0
Zwrot samochodu służbowego lub dyscyplinarka
aktualizacja: 04.08.2010, 03:54

Wprawdzie podwładny nie musi świadczyć pracy w czasie wypowiedzenia, jednak nie przestaje być zatrudniony. Zatem powinien wykonywać polecenia wydawane przez szefa. Jeśli odmówi, straci etat z dnia na dzień

[b]- Pracodawca rozwiązał umowę o pracę na czas nieokreślony za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Jednocześnie zwolnił mnie z obowiązku świadczenia pracy i nakazał natychmiastowy zwrot samochodu służbowego. Pouczył też, abym w czasie wypowiedzenia nie podejmował innego zatrudnienia, bo w każdej chwili może mnie potrzebować w pracy. Czy zachowanie pracodawcy jest zgodne z prawem? [/b]– pyta czytelnik. Przy braku odpowiednich zapisów w umowie o pracę po zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy pracownik jest zobowiązany, na żądanie pracodawcy, do zwrotu powierzonych mu narzędzi pracy, w tym samochodu służbowego. Odmowa może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym. Podobnie rzecz się ma z ewentualnym powrotem do wykonywania pracy. Jeżeli zwolnienie z obowiązku jej świadczenia miało charakter jednostronny, podwładny ma obowiązek wrócić do zajęć na każde żądanie szefa. Jednocześnie uważam, że w sytuacji gdy strony zawierają porozumienie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, powrót do pracy jest możliwy, aczkolwiek tylko za zgodą pracownika. [srodtytul]Nie w kodeksie, lecz w umowie[/srodtytul] Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest instytucją nieznaną polskiemu prawu. W żadnym akcie prawnym, w tym w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksie pracy[/link], nie znajdziemy chociażby zbliżonej regulacji. W razie zastosowania tego rozwiązania mamy do czynienia z ułomnym stosunkiem prawnym. Wypłacane wynagrodzenie jest bowiem zupełnie oderwane od wykonanych świadczeń w ramach stosunku pracy, których w rzeczywistości nie ma. A przecież – zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy – przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, natomiast pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Coraz częściej zdarza się, że umowa o pracę zawiera postanowienia, które dokładnie wskazują na obowiązki pracownika w sytuacji zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Jeśli takich zapisów nie ma w angażu, dobrym rozwiązaniem – tak dla pracodawcy, jak i pracownika – jest zawarcie wzajemnych zobowiązań w porozumieniu. Taki dokument zapewne pozwalałby na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących chociażby zwrotu samochodu służbowego. [srodtytul]Kosztowne „nie”[/srodtytul] Zakładając, że kwestia zwrotu samochodu służbowego nie została uregulowana ani w umowie o pracę, ani w późniejszym porozumieniu stron, wydaje się, że lepszą pozycję ma pracodawca. Jeżeli to on złożył jednostronne oświadczenie woli o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, to w dalszym ciągu pracownik jest zobowiązany do wypełniania jego poleceń. Właśnie za to, oprócz wykonywania sumiennie i starannie pracy, otrzymuje przecież wynagrodzenie (art. 100 § 1 k.p.). Tym samym poproszony o zwrot samochodu służbowego powinien takie polecenie wykonać. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że taka czynność ma nastąpić w czasie zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy. Odmowa wykonania takiego polecenia powoduje, że pracodawca będzie uprawniony do wręczenia pracownikowi dyscyplinarki. Nie ulega bowiem wątpliwości, że niewykonanie polecenia szefa może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Okoliczność, że podwładny jest na wypowiedzeniu, nie pozbawia prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Takie same konsekwencje spotkają zatrudnionego, który nie stawi się w pracy, mimo wezwania. Szef może przecież nakazać powrót do realizacji obowiązków służbowych do czasu upływu wypowiedzenia, jeśli jednostronnie dokonał zwolnienia z ich wykonywania. [ramka][b]Za zgodą czy bez[/b] Dotychczas jednoznacznie nie rozstrzygnięto sporu, czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy wymaga zgody pracownika, czy nie. W rozwiązaniu tego nie pomaga również orzecznictwo Sądu Najwyższego. W [b]wyroku z 28 października 1998 r. (I PKN 361/98) SN[/b] stwierdził np., że zobowiązanie do zatrudnienia przy pracy określonego rodzaju (art. 22 § 1 k.p.) oznacza obowiązek pracodawcy dopuszczenia pracownika do świadczenia umówionej pracy.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE