0
Ile nadgodzin może mieć niepełnoetatowiec
aktualizacja: 09.10.2012, 05:10
Łukasz Prasołek jest asystentem sędziego w Sądzie Najwyższym

Każda umowa zawarta z zatrudnionym na część etatu musi określać granicę, powyżej której otrzyma on wynagrodzenie jak za nadgodziny. Przesądza o tym tylko jeden krótki przepis – art. 151 § 5 kodeksu pracy. Od 2004 r., kiedy regulacja ta została wprowadzona, ciągle budzi wątpliwości i nie spełniła pokładanych z niej nadziei. Na razie wiąże się z nią więcej pytań i niejasności niż pewników. Poniżej podsumowanie kontrowersji związanych ze stosowaniem tego przepisu

Jaka jest maksymalna granica, przy której wolno określić limit

Od początku wprowadzenia tej regulacji trwa spór, czy limit można wskazać w następujący sposób: „praca powyżej ośmiu godzin na dobę oraz powyżej przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym". Zwolennicy takiego określenia uzasadniają swoje stanowisko literalnym brzmieniem przepisu, który nie wprowadza żadnej górnej granicy. Zatem może nią być wyłącznie maksymalny dobowy oraz średniotygodniowy wymiar czasu pracy dla danego systemu czasu pracy. Pamiętać należy więc tylko o tym, żeby pułap godzin zadań nie naruszył poziomu, po przekroczeniu którego dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych. Znacznie więcej jest jednak przeciwników tego poglądu, którzy przyjmują, że górny limit godzin ponadwymiarowych trzeba określić poniżej norm czasu pracy. Będzie to więc 39 godzin przeciętnie w tygodniu, a nie 40 godzin średniotygodniowo. Przemawia za tym to, że takie postanowienie umowy byłoby w zasadzie martwe. Każde jego przekroczenie stanowiłoby bowiem pracę w nadgodzinach wynagradzaną zgodnie z kodeksem pracy. Nigdy natomiast za godziny ponadwymiarowe pracownik nie dostałby wynagrodzenia z dodatkiem jak za nadgodziny. Z tym wiąże się jeszcze jeden mankament tego przepisu – nie uzależnia on wielkości limitu godzin ponadwymiarowych od wymiaru zatrudnienia. Oznacza to, że dla zatrudnionych na 1/10, 1/2, 3/4 czy 9/10 etatu limit może być określony jednakowo i zawsze wynosić 39 godzin przeciętnie w tygodniu w skali okresu rozliczeniowego. W praktyce takie postanowienia umowne obowiązują u większości polskich pracodawców. Trudno więc stwierdzić, aby ta regulacja spełniła pokładane w niej nadzieje na szybsze uzyskiwanie wynagrodzenia za nadgodziny przez zatrudnionych na część etatu. Celem tego przepisu miało być bowiem wyeliminowanie patologii polegającej na podpisywaniu z załogą umów na pół etatu i zmuszanie do pracy na pełen etat. Powodowało to straty wynikające z innych uprawnień, zwłaszcza urlopowych. Co poradzić Przepis powinien powiązać limit godzin z wymiarem etatu zatrudnionego, np. nie może być on określony na poziomie wyższym niż połowa wymiaru czasu pracy wynikającego z angażu. Wtedy zatrudnieni na mniejszą część etatu otrzymywaliby dodatki za nadgodziny szybciej, a nie w zasadzie nigdy, jak ma to miejsce teraz przy limicie wynoszącym 39 godzin przeciętnie w tygodniu.

Jakie są konsekwencje płacowe, gdy w umowie nie ma podanego limitu

Sporne jest również to, czy jeśli w umowie o pracę zabraknie limitu godzin ponadwymiarowych, niepełnoetatowcowi dodatki przysługują od razu po przekroczeniu pułapu godzin wynikającego z wymiaru zatrudnienia, czy dopiero po przekroczeniu ośmiu godzin na dobę lub przeciętnie 40 godzin tygodniowo, czyli powszechnych norm czasu pracy. Za drugim stanowiskiem opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lipca 2008 r. (I PK 315/07). Stwierdził, że zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy nie przysługuje dodatek, o którym mowa w art. 1511 § 1 k.p., jeśli na podstawie art. 151 § 5 k.p. nie ustali się dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy. Według SN przyjęcie odmiennego podglądu naruszałoby zasadę uprzywilejowania pracownika. To dlatego że wprowadzenie postanowienia umownego obniżałoby pułap, po przekroczeniu którego otrzymywałby dodatki jak za nadgodziny. Gdyby pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu wpisano w umowie limit sześciu godzin na dobę, to dopiero po tej godzinie otrzyma dodatki jak za nadgodziny. Przy braku takiego postanowienia otrzyma je natomiast po czwartej godzinie pracy w tej dobie. Oznacza to, że brak limitu w umowie byłby zawsze bardziej opłacalny dla pracownika niż jego określenie. Wtedy zatrudniony otrzymywałby dodatki od razu po przekroczeniu wymiaru etatu z angażu. SN przyjął, że art. 151 § 5 k.p. nie stanowi samoistnej podstawy prawa pracownika do dodatku. Świadczenie to przysługuje pod warunkiem porozumienia się pracodawcy i pracownika, a wymogiem dokonania odpowiedniego umownego ustalenia ustawodawca obciążył obie strony stosunku pracy. Zatem jeśli nie dogadały się w tej sprawie, pracownikowi nie przysługuje dodatek. Do orzeczenia tego powstało kilka glos krytycznych. Ich autorzy uważają, że brak limitu w umowie dla firmy powinien oznaczać obowiązek wypłaty wynagrodzenia jak za nadgodziny od razu po przekroczeniu wymiaru etatu z angażu. Miałoby to zmobilizować pracodawców do zawierania porozumień w tym zakresie w umowach o pracę, ale to nieprawidłowa interpretacja.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE