1
Do wypłaty zasiłku opiekuńczego nie zawsze konieczny wniosek
aktualizacja: 08.03.2012, 02:00

Podania o wypłatę zasiłku za czas sprawowania osobistej opieki na druku Z-15 nie trzeba na nowo wypełniać, gdy chodzi o nieprzerwany okres pieczy i tego samego członka rodziny

Aby otrzymać zasiłek z ubezpieczenia społecznego należny w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, w oparciu o które płatnik ustali prawo do konkretnych świadczeń. Z reguły wypłata zasiłków następuje na podstawie zaświadczenia ZUS ZLA. Dokument ten jest wymagany wtedy, kiedy zatrudniony sam choruje albo sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Gdy chodzi o okres pieczy, na zaświadczeniu lekarz powinien wpisać kod pokrewieństwa i datę urodzenia osoby, którą zajmuje się ubezpieczony.

Czasem oświadczenie

Zaświadczenie na druku ZLA nie jest potrzebne, by podwładny otrzymał zasiłek opiekuńczy, gdy opieki wymaga zdrowe dziecko w wieku do lat ośmiu, jeśli nieprzewidzianie zamknięto placówkę, do której uczęszcza (żłobek, przedszkole czy szkołę). W takim przypadku wystarczy, by ubezpieczony złożył oświadczenie, w którym wskaże okres i przyczynę zamknięcia danej placówki, a także datę uzyskania informacji o tym, że będzie ona nieczynna. Pracodawca powinien bazować na tym oświadczeniu. Nie może wymagać od zatrudnionego, by ten potwierdził treść zaświadczeniem wydanym przez placówkę, której rzecz dotyczy.

Zależy od powodu

To, jakie dokumenty musi przedłożyć pracownik, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu, zależy od okoliczności, w jakich wymagało ono pieczy: 1) w razie: • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub niedyspozycja zdrowotna uniemożliwia temu małżonkowi zajmowanie się dzieckiem albo • pobytu małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczne jest zaświadczenie wystawione przez lekarza, lekarza stomatologa, starszego felczera lub felczera, upoważnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, na zwykłym druku, 2) w przypadku izolacji dziecka z uwagi na podejrzenie o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej musi to być decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wystawiona na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu gruźlicy.

Raz złożony jest ważny

Przy ustalaniu uprawnienia do zasiłku opiekuńczego rozstrzygająca jest treść wniosku o jego wypłatę składanego na druku ZUS Z-15. Jego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 65, poz. 742 ze zm.). W tym własnoręcznie podpisanym przez ubezpieczonego dokumencie musi on podać informacje dotyczące m.in.: • danych wnioskodawcy – imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, a gdy nie nadano tych numerów – serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, • danych osoby podlegającej opiece – imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, a także – w przypadku dziecka – datę urodzenia, by płatnik był w stanie określić liczbę dni, za które w danym roku kalendarzowym zasiłek opiekuńczy przysługuje, • innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę (tu należy dodatkowo wskazać okres, w którym inni mogą zająć się osobą wymagającą opieki),

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE