0
Wypadki przy pracy: jakie odszkodowanie za wypadek przy pracy
aktualizacja: 13.12.2011, 07:18

Poszkodowany w wypadku może żądać od pracodawcy różnych świadczeń. Z kodeksu cywilnego upomni się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane urazy w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Jeśli poszkodowany wskutek nieszczęśliwego zdarzenia zmarł, osoba, wobec której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, ma roszczenia w stosunku do zobowiązanego. Ten nie tylko musi naprawić szkodę, ale także wypłacić rentę obliczoną stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego. Będzie ją regulował przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Niewykluczone ponadto, że sąd przyzna najbliższym członkom rodziny zmarłego odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci znacznie pogorszyła się ich sytuacja życiowa.

Krzywda po urazie

Gdy osoba po wypadku domaga się świadczeń dla siebie, musi wykazać, że doznała faktycznie krzywdy w związku z urazem, a sąd będzie się starał je przełożyć na wymierne świadczenie. Można bowiem przyjąć, że doznany uraz ciała czy rozstrój zdrowia na ogół wiążą się z cierpieniami. Sąd Najwyższy zajął się jednak ostatnio przypadkiem nietypowym. W wyniku analizy stwierdził, że „można przyjąć, iż niepoinformowanie o ryzyku zawodowym, co doprowadziło do zarażenia prątkami gruźlicy, naraziło powódkę na cierpienia związane z zagrożeniem zdrowia oraz na niekorzystne przeżycia psychiczne, rodzi odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie art. 445 kodeksu cywilnego, która ma podstawę kontraktową” (wyrok SN z 14 grudnia 2010, I PK 95/10). Co to praktycznie oznacza dla pracownika? Już sama sytuacja zagrożenia powoduje dla niego dyskomfort psychiczny. Uzasadnia więc zasądzenie kwoty jako zadośćuczynienia. Oczywiście tylko wtedy, gdy to zagrożenie spowodowało działanie pracodawcy, a nie jest wynikiem wyłącznie subiektywnego odczucia pokrzywdzonego. W opinii SN uszczerbek może polegać także na obawie o stan zdrowia. Zatem działanie podważające poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego zagraża także dobru osobistemu, jakim jest zdrowie. Może więc powodować krzywdę polegającą na znoszeniu cierpień psychicznych związanych z ryzykiem zachorowania. Przykład Pani Lidia zaraziła się w pracy wirusem zakaźnej choroby, ale ostatecznie na nią nie zapadła. Mimo to pracodawca odpowie za cierpienia wywołane stresem i strachem o stan zdrowia pracownicy.

Nieważna stopa, ważne cierpienie

Pozostając przy zadośćuczynieniu, warto przytoczyć jeszcze jeden wyrok SN. Zgodnie z nim poziom tzw. stopy życiowej społeczeństwa może rzutować na wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.) jedynie uzupełniająco przy uwzględnieniu zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 konstytucji). Zadośćuczynienie przysługuje ponadto z odsetkami od dnia opóźnienia, czyli wezwania do zapłaty, a nie od dnia jego zasądzenia (wyrok SN z 14 stycznia 2011, I PK 145/10). SN przekonuje w uzasadnieniu, że w obecnych realiach rynkowych, kiedy różnice w statusie majątkowym obywateli są znaczne, traci na znaczeniu starsze orzecznictwo. Zgodnie z nim zadośćuczynienie powinno uwzględniać stopę życiową społeczeństwa. Analizując dzisiaj konkretne sprawy, sądy mają skupiać się bardziej na próbach wycenienia cierpień doznanych przez poszkodowanych. Przyznawane kwoty nie powinny być zatem zbyt niskie. Ważne spostrzeżenie SN dotyczy także odsetek. W jego ocenie wcześniejsze głosy, zgodnie z którymi powinny się one należeć dopiero od daty wyrokowania, wynikały ze znacznej inflacji. Obecnie odsetki pełnią raczej funkcję kompensacyjną. Przyjmowanie, że należą się one od daty wezwania do zapłaty, ma zniechęcić pracodawców do nieuzasadnionego przeciągania uregulowania należności. Ponadto, zgodnie z art. 455 k.c., jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie ma być zrealizowane niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Przykład Szef zwodził pana Janusza, bo nie chciał wypłacić mu zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Zrobił to dopiero po wyroku sądu, który zapadł pięć lat po tym, jak pan Janusz zgłosił się do pracodawcy po pieniądze.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE