0
Rozliczanie nadgodzin - problemy praktyczne
aktualizacja: 18.05.2011, 04:00

Udzielenie pracownikowi czasu wolnego za pracę w nadgodzinach oraz udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy to dwie zupełnie różne rekompensaty

Udzielenie pracownikowi czasu wolnego na podstawie art. 1512 kodeksu pracy (k.p.) oraz udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy zgodnie z art. 1513 k.p. to dwie zupełnie różne formy rekompensat. Wielu pracodawców jednak je myli i próbuje godziny nadliczbowe rekompensować dniem wolnym lub odwrotnie. Wątpliwości też często powstają na tle terminu, w jakim poszczególne rekompensaty powinny nastąpić oraz wysokości wynagrodzenia za pracę. Zatem sprawdźmy czym różni się czas wolny od dnia wolnego. Przypomnijmy, że pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (art. 151 § 1 k.p.). W podstawowym systemie czasu pracy dobowy czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę, natomiast w równoważnym systemie czasu pracy – 12 godzin na dobę. Praca w wymiarze dłuższym będzie dla pracownika pracą w godzinach nadliczbowych. Biorąc zaś pod uwagę obowiązującą średniotygodniową normę czasu pracy w połączeniu z zasadą przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, pracownik nie może przepracować więcej niż średnio 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w obowiązującym go okresie rozliczeniowym.

Rekompensata w postaci dnia wolnego

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych, wykonywał pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, zgodnie z art. 151³ k.p. pracodawca powinien zapewnić inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. W zamian za pracę w dniu wolnym, np. w sobotę, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi pełny dzień wolny od pracy niezależnie od liczby faktycznie przepracowanych godzin w tym dniu. Oznacza to, że jeżeli pracownik przepracował w takim dniu np. 3 godziny, to pracodawca obowiązany jest do udzielenia mu całego dnia wolnego. Udzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z pracownikiem, jednak nie później niż do końca okresu rozliczeniowego, w którym taka praca miała miejsce. Pracodawca nie ma w takiej sytuacji prawnej możliwości zamiany formy rekompensaty, np. wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia powiększonego o stosowny dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Udzielenie dnia wolnego jest bowiem jedyną przewidzianą w przepisach formą rekompensaty pracy w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Oczywiście nieudzielenie dnia wolnego prawdopodobnie spowoduje przekroczenie średniej tygodniowej normy czasu pracy, za co pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikowi wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem (art. 151¹ § 2 k.p.P). Jednakże taka wypłata nie zaciera wykroczenia, jakim jest nieudzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Chyba, że pracodawca udowodni, że nie miał możliwości udzielenia pracownikowi dnia wolnego, gdyż np. praca wykonywana była w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, bądź pracownik w dniu, w którym miał mieć udzielony dzień wolny, zachorował. Zgodnie z art. 151¹¹ k.p. pracę w niedzielę lub święto rekompensuje się udzielając pracownikowi w zamian dnia wolnego: Dopiero gdy udzielenie dnia wolnego okaże się niemożliwe, pracodawca ma prawo dokonać wypłaty za pracę w niedzielę lub święto jak za godziny nadliczbowe. Jeżeli w niedzielę nie wystąpiły dobowe godziny nadliczbowe (praca niewykonywana dłużej niż 8 godzin), udziela się jedynie dnia wolnego. Jeżeli więc np. za 8 godzin pracy w niedzielę pracodawca udzieli pracownikowi dnia wolnego w poniedziałek, to nie musi już wypłacać żadnego innego świadczenia. Jednak gdy dodatkowa praca w niedzielę była wykonywana przez dłużej niż 8 godzin, powstają nadgodziny dobowe. W takim przypadku, oprócz udzielenia dnia wolnego, pracodawca musi jeszcze zrekompensować te nadgodziny. Może zrobić to na dwa sposoby:

Rekompensata pracy nadliczbowej w postaci czasu wolnego

Zasady udzielania czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych są różne w zależności od tego, z czyjej inicjatywy czas wolny został udzielony. Zgodnie z art. 151² § 1 k.p. za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy, czyli za każdą godzinę przepracowaną ponad obowiązujące normy udziela jednej godziny czasu wolnego (1:1). Wniosek pracownika nie obliguje pracodawcy do wyrażenia zgody. Nie zawsze koniecznie jest udzielenie czasu wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy pracownik składa wniosek o udzielenie czasu wolnego, przepisy nie określają terminu, w jakim pracodawca powinien mu tego czasu wolnego udzielić. Najlepiej byłoby gdyby obie strony uzgodniły termin, w jakim pracownik odbierze czas wolny, należy również pamiętać, że pracodawca nie może bez zgody pracownika zmienić terminu udzielenia czasu wolnego określonego we wniosku pracownika. Rozliczenie czasu wolnego powinno nastąpić bądź w ciągu obowiązującego pracownika okresu rozliczeniowego (zgodnie z zasadą, że wszystkie kwestie związane z czasem pracy powinny być, w braku szczególnych uregulowań, rozliczane w obrębie okresu rozliczeniowego), albo w granicach roku kalendarzowego (zgodnie z przyjętym rocznym limitem godzin nadliczbowych). A zatem czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych udzielany na wniosek pracownika może zostać udzielony również w następnym okresie rozliczeniowym niż ten, w którym praca ta wystąpiła.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE