0
Umorzenie zaległości z tytułu składek ZUS i odsetek od nich
aktualizacja: 24.11.2010, 11:10

[b]Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może umorzyć odsetki, gdy są one większe o 70 proc. od wymaganego kapitału?[/b] ZUS może umorzyć odsetki zwłokę łącznie z zaległościami z tytułu składek (ewentualnie wraz wymierzoną dodatkową opłatą oraz kosztami upomnienia). Umorzenie może jednak nastąpić wyłącznie w razie stwierdzenia całkowitej nieściągalności lub ze względu na ważny interes osoby zobowiązanej. Dłużnik musi bowiem spełnić przesłanki określone w: - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawie 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)[/link], - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=37ED85E720F7FD0D0B4CBC264C7EBE22?id=170344]rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne(DzU z 2003 r. nr 141, poz. 1365)[/link], [ramka][b]Zobacz [link=http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/prawo/pdf/woum.pdf]wniosek o umorzenie składek ZUS[/link] [/b][/ramka] [srodtytul]Całkowita nieściągalność[/srodtytul] Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy: - dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w prawie upadłościowym (art. 13 i art. 361 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=57204A284326F805F2AD3818A238F8F5?id=328912]prawa upadłościowego i naprawczego[/link]), - nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku: majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D74C49B8EDB72E9D7583A4304ED98D62?id=176376]ordynacji podatkowej[/link], - nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym, - wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, - naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
KOMENTARZ DNIA

KOMENTARZE