0
Jak eksmitować i wymeldować członka rodziny
aktualizacja: 23.09.2010, 15:07

[b]- Czy istnieje możliwość wymeldowania i eksmisji córki? Sprawia ogromne problemy domownikom. Nie chce zarabiać na siebie i kradnie pieniądze z domu[/b]. Przepisy oczywiście dają możliwość pozbycia się i wymeldowania niechcianych lokatorów, jednak w praktyce nie jest to łatwe. Podobnie jest w sytuacji przedstawionej przez czytelnika. Czytelnik może pozbyć się córki z lokalu, jeśli przez dłuższy czas córka w nim nie przebywa lub gdy sąd nakaże jej eksmisję. [srodtytul]Obowiązek meldunkowy[/srodtytul] Obowiązek meldunkowy wynika z ustawy o ewidencji ludności. [b]Zasadą jest, że osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi się zameldować. [/b] Jednak rodzice nie muszą meldować w lokalu swojego potomka. [b]Już samo zgłoszenie urodzenia dziecka, dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego, zastępuje zameldowanie. [/b] Zameldowanie jest tylko formalnością potwierdzającą zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Gorzej przedstawia się sytuacja z wymeldowaniem. Zgodnie z przepisami, do wymeldowania powinno dojść w przypadku: > [b]opuszczenia przez osobę miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca[/b], > śmierci osoby (w tym wypadku samo zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zastępuje czynność wymeldowania). Organ gminy wydaje decyzję w sprawie wymeldowania na wniosek strony lub z urzędu. Oznacza to, że wniosek może złożyć tylko ten, kto ma w tym interes prawny (w tym wypadku rodzina czytelnika) lub obowiązek. Wniosek musi być jednak uzasadniony. [srodtytul]Gdy córka nie jest pełnoletnia[/srodtytul] Jeżeli córka nie jest pełnoletnia, usunięcie jej z lokalu będzie niemożliwe. Przeszkodą będą przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zasadą jest, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod opieką i władzą rodzicielską. Należy przez to rozumieć, że [b]rodzice zobowiązani są do wspierania dziecka[/b] i wykonywania pieczy nad jego osobą i majątkiem. Natomiast władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice nie mogą zatem wbrew zasadom kodeksu próbować usunąć dziecka z lokalu, przynajmniej do momentu, gdy nie osiągnie ono pełnoletności. Do tego czasu zobowiązani są do zaspokojenia jego podstawowych potrzeb życiowych (zapewnienie mu wyżywienia oraz dachu nad głową). [srodtytul]Gdy córka jest pełnoletnia[/srodtytul] Jeśli córka jest pełnoletnia (a tak najprawdopodobniej jest w sytuacji czytelnika), to w grę wchodzi jeszcze tzw. [b]obowiązek alimentacyjny. Polega on na konieczności dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania[/b]. Obciąża on krewnych w linii prostej (rodzic, dziecko) oraz rodzeństwo. Rodzice i dzieci są związani obowiązkiem alimentacyjnym praktycznie do końca życia, jeśli pociechy się nie usamodzielnią. [ramka][b]Uwaga[/b] Rodzice mogą zwolnić się z obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka, jeżeli jest on połączony z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się. [/ramka] [srodtytul]Eksmisja z lokalu [/srodtytul] W świetle przepisów prawa, córka jest lokatorem, natomiast rodzice są właścicielami lokalu. Właściciel lokalu ma możliwość wyeksmitowania uciążliwego lokatora jeżeli: > zaniedbuje swoje obowiązki mieszkaniowe prowadzące do powstania szkód, > niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców, > lub wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu. Zatem, jeśli pełnoletnia córka działa na szkodę mieszkańców i zakłóca porządek domowy, rodzina ma podstawy do jej eksmisji. Powództwo o eksmisję może wytoczyć członek rodziny zamieszkujący lokal lub właściciel, lokator innego lokalu znajdującego się w tym samym budynku. W podstawie pozwu o eksmisję należy wskazać rażące i uporczywe łamanie porządku domowego, które to zachowanie utrudnia korzystanie z lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. [ramka] [b]Uwaga[/b] Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, chyba że wskazano lokal, do którego ma być przekwaterowany.[/ramka] [i]Podstawa prawna: - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3C8E9B44FC67076ACF207A607348BF4E?id=182546]ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych [/link] - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2C0FB63FD0DF1A140CAE6322AB45E34F?id=71706]Kodeks rodzinny i opiekuńczy[/link] - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4AC30904208CD74393D170A3BF6ED5BD?id=176767]ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [/link] - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=57683FC766B2A2088DA9BF9BD1FB5ACF?id=133093]Kodeks postępowania administracyjnego[/i] [/link] [b]Czytaj więcej o: - [link=http://www.rp.pl/temat/55720.html]władzy rodzicielskiej[/link] - [link=http://www.rp.pl/temat/83266.html]eksmisjach[/link] [/b] [ramka][b]Zapraszamy również do naszego serwisu [link=http://www.rp.pl/temat/163408.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Prawo rodzinne [/link][/b][/ramka]

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
KOMENTARZ DNIA

KOMENTARZE