0
Kto może kandydować na radnego lub wójta
aktualizacja: 15.09.2010, 04:15

Nie ma natomiast szans, aby zostać wójtem. Ustawodawca bowiem wyraźnie ograniczył możliwość kandydowania na to stanowisko wyłącznie do obywateli naszego kraju

REDAKCJA POLECA
Oczywiście wyjątkiem będzie sytuacja, w której kandydujący na wójta obywatel Grecji czy innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej będzie jednocześnie posiadał obywatelstwo polskie. Podwójne obywatelstwo nie zamyka bowiem drogi do piastowania stanowiska organu wykonawczego w gminie. [srodtytul]Obywatelstwo UE[/srodtytul] Aby kandydować na radnego, trzeba mieć ukończone 18 lat. Wiek ten należy osiągnąć najpóźniej w dniu, w którym odbywają się wybory (dzień głosowania). Trzeba również być stałym mieszkańcem gminy (powiatu, województwa), w której się kandyduje. Nie jest natomiast bezwzględnie wymagane posiadanie polskiego obywatelstwa. Jak bowiem wynika z treści art. 7 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6076A8256E5A0B08CF77A9F2CA7A1E88?id=170645]ordynacji wyborczej do rad gmin[/link] prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Oczywiście w pierwszej kolejności przysługuje ono obywatelom polskim, którzy ukończyli lat 18 i stale mieszkają na terenie działalności danej rady. Ale nie tylko. [b]Ustawodawca przyznał bowiem czynne prawa wyborcze także obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi, którzy osiągnęli wymagany wiek (18 lat) i stale zamieszkują na terenie danej gminy. [/b] W konsekwencji nieposiadający polskiego obywatelstwa obywatel innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który stale mieszka na terenie gminy np. Lewandów, może nie tylko głosować w wyborach do rady tej gminy, ale również startować w tych wyborach, no i oczywiście zdobyć mandat radnego. [b]Brak obywatelstwa polskiego jest natomiast przeszkodą w ubieganiu się o fotel wójta (burmistrza, prezydenta miasta)[/b]. Tutaj ustawodawca nie wprowadził żadnych wyjątków. Odmówił prawa kandydowania wszystkim obcokrajowcom, którzy nie posiadają polskiego paszportu. Także obywatelom innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej. [srodtytul]Przesłanki negatywne[/srodtytul] Ustawodawca więcej miejsca poświęcił na zamieszczenie w ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przepisów określających przeszkody w ubieganiu się o mandat radnego czy wójta (przepisy te mają bowiem odpowiednie zastosowanie do kandydatów na to stanowisko). Pierwszą z wymienionych przeszkód jest karalność. Jak bowiem wynika z treści art. 7 ust. 2 pkt 1 ordynacji wyborczej prawa wybieralności nie mają osoby karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Po drugie prawo to nie przysługuje także osobom, wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie o popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Wreszcie po trzecie kandydatem na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także na radnego nie może być również osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające fakt, że złożone przez kandydata oświadczenie lustracyjne jest niezgodne z prawdą (por. art. 21a ust. 2 i 2a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F4C6FCEFC9E094E5304C1056A54970DF?id=185302]ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 63, poz. 425 ze zm.[/link]). [srodtytul]Popełnienie przestępstwa[/srodtytul] Aby stracić możliwość kandydowania w wyborach samorządowych, nie wystarczy popełnić jakiekolwiek przestępstwo. Musi być ono popełnione umyślnie. Oznacza to, że sprawca ma zamiar jego popełnienia, czyli chce go popełnić albo – przewidując możliwość jego popełnienia – na to się godzi (art. 9 ust. 1 kk). Zaznaczyć trzeba, że zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. Przepisy samorządowych ustaw wyborczych do pozbawienia biernego prawa wyborczego wymagają ponadto, aby przestępstwo to było ścigane z oskarżenia publicznego.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE