0
Jak zaksięgować sprzedaż lub likwidację środka trwałego
aktualizacja: 06.07.2010, 11:58

W gminie podjęto decyzję o sprzedaży nieprzydatnego środka trwałego oraz o likwidacji środka trwałego, który uległ całkowitemu zużyciu. W jaki sposób należy to zaksięgować?

W wyniku dokonanej w jednostce budżetowej inwentaryzacji rocznej stwierdzono, że na stanie jednostki znajdują się środki trwałe, z których niektóre są nieprzydatne dla jednostki, a niektóre uległy całkowitemu zużyciu. W związku z tym, kierownik jednostki podjął decyzję o sprzedaży nieprzydatnego środka trwałego oraz o likwidacji środka trwałego, który uległ całkowitemu zużyciu. Wartość początkowa środka trwałego, zgodnie z zapisami pochodzącymi z ksiąg rachunkowych: 1) podlegającego sprzedaży wynosiła 25 000 zł, zaś dotychczasowe umorzenie – 20 000 zł. W wyniku przetargu uzyskano cenę sprzedaży na poziomie 6 600 zł. Jednostka nie jest podatnikiem VAT. 2) podlegającego likwidacji wynosi 10 000 zł, zaś dotychczasowe umorzenie 9 800 zł. [b]Zobaczmy, jakich zapisów księgowych jednostka powinna dokonać w księgach rachunkowych.[/b] Sprzedaż czy likwidacja środka trwałego to operacje gospodarcze związane pośrednio z działalnością jednostki. Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 32 lit. b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4C6B565001801CA621FA17123817B463?id=324433]ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości[/link] koszty i przychody związane ze sprzedażą środka trwałego zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych. W jednostkach budżetowych pozostałe koszty i przychody operacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do [link=http://http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182586]rozporządzenia ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych[/link] - ewidencjonowane są na koncie 760 – „Pozostałe przychody i koszty”. Zgodnie z opisem wspomnianego konta, na koncie tym właśnie księguje się między innymi przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji. Z kolei likwidacja środków trwałych to nic innego jak ich rozchód z powodu zużycia lub zniszczenia. Likwidacja środków trwałych musi być poprzedzona stosownymi procedurami obowiązującymi w jednostce w tym zakresie. Dokumentem stanowiącym podstawę wyksięgowania z ksiąg rachunkowych zlikwidowanego środka trwałego jest dowód „LT”, sporządzany w dwóch egzemplarzach, jeden dla pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę składnikami majątkowymi, drugi dla komórki finansowo-księgowej. Ewidencja księgowa związana z likwidacja środka trwałego odbywa się z pośrednictwa konta 800 – Fundusz jednostki oraz konta 071 – Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Uwzględniając powyższe ewidencja księgowa zdarzeń związanych ze sprzedażą i likwidacją środków trwałych przedstawia się następująco: [srodtytul]I. Sprzedaż środka trwałego. [/srodtytul] [b]1) Wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych środka trwałego – w związku z jego sprzedażą [/b]

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE