0
Wykaz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze
aktualizacja: 14.05.2008, 15:02

Przestawiamy projektowany przez rząd wykaz prac, które uprawniałyby do otrzymania emerytur pomostowych

Załącznik 1. Prace w szczególnych warunkach

1. Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu (bez prac wykonywanych w górnictwie)

2. Prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych (bez prac wykonywanych w górnictwie)

3. Zalewanie form odlewniczych, transportowanie naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy)

4. Ręczna obróbka wykańczająca odlewów: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz malowanie na gorąco

5. Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych

6. Prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych

7. Prace przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła

8. Kucie ręczne w kuźniach

9. Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych

10. Prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów

11. Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych

12. Prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych

13. Prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu

14. Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjno — egzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie

15. Prace przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi

16. Prace przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych

17. Formowanie wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych

18. Prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych

19. Prace nurka lub kesoniarza

20. Prace dokerów bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku

21. Prace rybaków morskich

22. Prace na statkach żeglugi morskiej

23. Prace na morskich platformach wiertniczych

24. Prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

25. Prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej, gazu ziemnego i siarki

26. Prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych w górnictwie otworowym siarki

27. Spawanie łukowe lub cięcie termiczne w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją, (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)

28. Malowanie, nitowanie lub montowanie elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury, itp.)

29. Prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników po substancjach niebezpiecznych

30. Prace przy ręcznym układaniu asfaltu

31. Prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem

32. Prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór

33. Prace bezpośrednio przy ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową

Załącznik 2. Prace o szczególnym charakterze

1. Piloci statków powietrznych

2. Nawigatorzy na statkach morskich lub promach pasażersko-towarowych oraz piloci morscy

3. Kontrolerzy ruchu lotniczego

4. Maszyniści pojazdów trakcyjnych w transporcie publicznym

5. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągu

6. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych

7. Kierowcy autobusów, trolejbusów oraz motorniczowie tramwajów w transporcie publicznym

8. Kierowcy samochodów przewożących ładunki niebezpieczne

9. Operatorzy żurawi wieżowych, do obsługi których wymagane są uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne, oraz dźwignic portowych lub stoczniowych

10. Operatorzy reaktorów jądrowych

11. Operatorzy przy obsłudze lub nadzorze bloków energetycznych wytwarzających energię elektryczną lub cieplną

12. Operatorzy bezpośrednio sterujący procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii ze skutkami dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego

13. Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu

14. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego

15. Członkowie zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otworowego)

16. Pracownicy zakładowych straży pożarnych biorący udział w akcjach ratowniczych

17. Monterzy napowietrznych linii elektroenergetycznych zatrudnieni bezpośrednio przy usuwaniu awarii

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

POLECAMY

KOMENTARZE