0
Po urlopie macierzyńskim 36 miesięcy zwolnienia ze składek
aktualizacja: 18.02.2014, 06:00

Za osobę, która wróciła do pracy po wykorzystaniu wolnego na dziecko, firma przez 3 lata nie dokonuje wpłat na Fundusz Pracy ani Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Gdy rodzice dzielili się opieką, z ulgi skorzysta jeden zakład.

REDAKCJA POLECA
Przepisy przewidują wiele zwolnień z regulowania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Dotyczą one określonych podmiotów gospodarczych lub niektórych grup pracowników. Pracodawcy rodziców korzystają z tego przywileju już od 1 stycznia 2009 r., ale 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU ?z 2013 r., poz. 675). Przyniosła ona zmiany w urlopach macierzyńskich oraz wprowadziła urlop rodzicielski, poszerzając tym samym krąg uprawnionych.

Jakie zasady

Składek na FP i FGŚP pracodawcy nie odprowadzają za osoby powracające z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego przez 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po tym, ?w którym nastąpił powrót do pracy. W stosunku do FP tak stanowi art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 674), a przy FGŚP ?art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121 ze zm.). Jeśli pracownica zakończyła urlop wychowawczy np. 12 stycznia, to zwolnienie przysługuje od lutego. Tak samo jak powrót z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego traktuje się pojawienie w pracy po urlopach udzielonych na ich warunkach, a więc przysługujących rodzicom adopcyjnym. Należy pamiętać, że ulgi z tytułu rodzicielstwa nie stosuje się do ojców powracających z urlopu ojcowskiego.

Na tej samej umowie

Użyty przez ustawodawcę termin „powrót z urlopu" należy traktować dosłownie. Zwolnienie odnosi się wyłącznie do tych pracowników, którzy po urlopie związanym z rodzicielstwem kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Przykład Panią Małgorzatę zatrudniono na umowę o pracę na czas określony od 1 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2013 r. ?5 września 2013 r. urodziła syna. Pracodawca udzielił jej urlopu macierzyńskiego do końca trwania angażu, czyli do 30 listopada 2013 r., a po jego rozwiązaniu przekazał odpowiednie dokumenty do ZUS, aby ten kontynuował wypłatę zasiłku macierzyńskiego. 23 stycznia 2014 r. ?firma podpisała z pracownicą następną umowę na czas określony. Pracodawcy nie będzie przysługiwała ulga na FP i FGŚP, gdyż zawarł z panią Małgorzatą kolejną umowę o pracę ?po wcześniejszym rozwiązaniu poprzedniej. Przerwa w zatrudnieniu powoduje, że zawarcia następnego angażu nie można traktować jako powrotu do tego samego pracodawcy. Przy czym bez znaczenia jest to, że po rozwiązaniu umowy pracownica pobierała zasiłek macierzyński przysługujący jej po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

Tylko dla etatowców

Przywileje składkowe nie dotyczą zleceniodawców nawet wtedy, kiedy są oni jednocześnie pracodawcami rodzica. Jeśli zatem firma podpisze umowę-zlecenie ?z pracownicą, która kontynuuje zatrudnienie ?po urlopie macierzyńskim, zwolnienie składkowe obejmie wyłącznie przychód z umowy o pracę.

Wakacje lub choroba

Gdy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego, dni wolnych z tytułu opieki czy zwolnienia lekarskiego, uznaje się, że jego powrót do pracy nastąpił po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem. Tak też należy liczyć bieg 36-miesięcznego okresu zwolnienia. Przykład Po wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego pani Paulina złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy od ?12 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. Pracodawca ?nie odprowadza za nią składek na FP i FGŚP od miesiąca następującego po tym, w którym pani Paulina skończyła urlop rodzicielski, a więc od stycznia 2014 r. Zakładając, ?że kobieta nie weźmie już urlopu rodzicielskiego ani wychowawczego, ulga przysługuje do grudnia 2017 r.

Urlopy z przerwami

Poza wyjątkowymi sytuacjami (urodzenie martwego dziecka lub pobyt w szpitalu) matka musi osobiście wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Pozostałą jego część, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski i wychowawczy może przekazać ojcu dziecka (pod warunkiem, że jest on pracownikiem). Zgodnie z przepisami również oboje rodzice mogą dzielić między sobą poszczególne rodzaje urlopu. Takie regulacje prawne – choć korzystne dla rodziców – bywają powodem wielu dylematów przy stosowaniu zwolnienia składkowego przez pracodawców. Na szczególną uwagę zasługują trzy zagadnienia.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE